Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-32132132
  • info@dossiernet.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Zorgen maken over thuis leidt tot meer ziekmeldingen op het werk

Werkgevers kunnen ook invloed uitoefenen op het ziekteverzuim dat het gevolg is van situaties in het privéleven. Hoe dan?

Als werkgever doe je er alles aan om de arbeidsomstandigheden goed te regelen, maar steeds meer ziekmeldingen komen door privéproblemen.

De uit te voeren werkzaamheden moeten ergonomisch verantwoord zijn en lichamelijk niet te belastend. Door goed op de arbeidsomstandigheden te letten kun je het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden. Door een goede begeleiding en re-integratie kun je invloed uitoefenen op de duur van het ziekteverzuim. Werkgevers zouden eigenlijk nog meer aandacht moeten hebben voor de omstandigheden in het privéleven van de medewerkers. De arbodienstverlener Zorg van de Zaak heeft onderzoek gedaan naar ziekteverzuim door privéomstandigheden.

Problemen zorgen voor verzuim

Financiële problemen, een echtscheiding en overlijden van een dierbare overkomt tachtig procent van de werknemers, blijkt uit onderzoek. Bij zestig procent van deze mensen is de stress daardoor zo heftig dat het zorgt voor een ziekmelding. Als werkgever heb je geen invloed op de omstandigheden. Het enige wat je kunt doen is de situatie bespreken of in ieder geval bespreekbaar maken. Volgens de onderzoekers kunnen werkgevers veel doen om het verzuim door de privé situatie te voorkomen of in ieder geval te beperken.

Wat kunnen werkgevers doen aan privéomstandigheden?

Op de werkvloer zou er te weinig aandacht zijn voor het runnen van een huishouden en de problemen binnen gezinnen. Meer inhoudelijke gesprekken voeren met de werknemers geeft ze de ruimte om problemen aan de kaak te stellen. Ook meedenken met de medewerkers kan al verlichtend werken. Bijvoorbeeld een keer thuiswerken als het de privéomstandigheden verlicht. Maar liefst zeventig procent van het verzuim zou niet medisch maar psychisch van aard zijn.

Een ‘fit-gesprek’ introduceren

In het ziekenhuis Tergooi kunnen werknemers zogenaamde ‘fit-gesprekken’ aanvragen. In deze gesprekken is er tijd en aandacht voor de privésituatie van de aanvrager van het gesprek. Ook wordt de balans tussen werk en privé besproken. De gedachte achter deze gesprekken is het laagdrempelig maken van het bespreken van issues die anders onbesproken zouden blijven en zouden zorgen voor verzuim. Maar de gesprekken hoeven natuurlijk niet een speciale naam te hebben. In functioneringsgesprekken kan ook ruimte worden gemaakt voor gesprekken die eigenlijk niet over het werk gaan.

Meebewegen met medewerkers kan al voldoende zijn

Bij lastige privéomstandigheden kun je als werkgever al veel betekenen door je flexibel op te stellen. Bijvoorbeeld toch vrij geven als het eigenlijk niet kan. Of flexibel omgaan met veranderende werktijden in verband met ziekenhuisbezoeken met de partner, ouder of kind. Dit kan al dermate verlichtend werken dat de medewerker zich sterker voelt doordat hij of zij steun van de werkgever ervaart.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 02-03-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.